Nasz zespół

W naszym gabinecie fizjoterapii otrzymasz kompleksową opiekę od wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Każdy z nas to  osoba pracująca z pasją,  nieustannie podnosząca kwalifikacje i wzbogacająca doświadczenie zawodowe.

dr Magdalena Twardowska

Założycielka „Gabinetu Fizjoterapii Magdalena Twardowska”. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Rabce, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (studia licencjackie i magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z uzyskaniem stopnia naukowego Doktora Nauk o Kulturze Fizycznej. Dodatkowo absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz Pedagogiki. Jest również nauczycielem akademickim na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu wykładając przedmioty zawodowe na kierunku: Fizjoterapia. W 2022r. ukończyła proces specjalizacyjny otrzymując tytuł Specjalisty z Dziedziny Fizjoterapii. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe nadal rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy, rozwijający, PNF i Spastyczność, PNF w Neurologii, PNF i Skoliozy)-> Dyplomowany terapeuta PNF
 • PTT” Si” Ontogeneza motoryczna i rozwój odruchowy dziecka
 • Laseroterapia
 • Szkoła dla Rodziców i  Wychowawców część 1
 • ELYTH S Kinesiotaping –kurs podstawowy
 • Instytut McKenzie  -kurs A
 • Analiza chodu i jej wykorzystanie w praktyce fizjoterapeutycznej (Technomex)
 • Koncepcja Terapii Obrzękowej –część  1, część  2
 • Anatomy Trains   -  I,II
 • Anatomy Trains -FRSB- Tensegrity Spine
 • Anatomy Trains -FRSB - Brzuch, Klatka ,Oddychanie
 • Anatomy Trains- FRSB- Łuki stóp i Nogi
 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci -B. Zukunft-Huber
 • Fizjoterapia w zburzeniach funkcjonalnych  miednicy i nietrzymania moczu kurs bazowy I, II; kurs terapeutyczny I, II -> Tytuł fizjoterapeuty uroginekologicznego
 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Syndrom Kiss
 • NDT Bobath dla dzieci -> Terapeuta pediatryczny
 • NDT Bobath Baby
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Diagnostyka Metodą Prechtla – kurs podstawowy
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym ( 0-7 lat )
 • Zoga Movement w Terapii Niemowląt
 • Badanie Neurologiczne Niemowląt Hammersmith
 • MEDEK - poziom podstawowy

Publikacje naukowe:

•  „Ocena funkcjonalnej współzależności regionalnej stawu kolanowego i kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego”
•  „Lumbopelvic Disorders- Local or Global Dysfunction?”
•  „Comparison of Two Different Modes of Active Recovery on Muscles Performance after Fatiguing Exercise in Mountain Canoesit and Football Players”

Konferencje:

 •  Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - tytuł prezentacji "Subiektywna ocena wpływu stosowania gorsetu kompresyjnego PCO i kombinezonu Theratogs u dziecka z zespołem Downa o obniżonym napięciem mięśniowym podczas terapii neurorozwojowej NDT Bobath"


więcej

mgr Sonia Zaryczny

Absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (studia licencjackie) oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związana od 2018r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej
 • Terapia punktów spustowych
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym ( 0-7 lat )
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath dla dzieci

Konferencje:

 •  Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - tytuł prezentacji "Aktywność fizyczna osób pracujących w dużych korporacjach w okresie pandemii Covid-19 i izolacji domowej"
więcej

mgr Maria Skrzymowska

Absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (studia licencjackie) oraz Krakowskiej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie (studia magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związana od 2019r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Fizjoterapia neonatologiczna
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym ( 0-7 lat )
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber"
 • Integracyjna Terapia Blizn
 • Wady postawy u dzieci i młodzieży
 • Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Terapia manualna u dzieci
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Konferencje:

 •  Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - tytuł prezentacji "Nadwaga i otyłość u dzieci oraz młodzieży w aspekcie fizjoterapeutycznym"
więcej

mgr Magdalena Potoniec

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (studia licencjackie i magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związana od 2020r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Plastrowanie dynamiczne moduł I i II
 • Trening Funkcjonalny i Siłowy w Fizjoterapii
 • Fascial Distortion Model (FDM) – moduł podstawowy I, II, III
 • Diagnostyka obrazowa
 • Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym ( 0-7 lat )
 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath dla dzieci
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber"
 • Terapia manualna u dzieci

Warsztaty:

 • Masaż Tkanek Głębokich – Zintegrowana Praca z Ciałem
 • Funkcjonalna Terapia Manualna

Publikacja naukowa:

 •  „Zastosowanie masażu tkanek głębokich w przewlekłym bólu krzyża – opis przypadku” w czasopiśmie Rehabilitacja w Praktyce

Konferencje:

 •  Spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii - tytuł prezentacji "Wpływ pozycji ćwiczeń na efektywność pracy mięśnia pośladkowego wielkiego na przykładzie badania sEMG"
więcej

mgr Michał Szołdra

Absolwent Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (studia licencjackie) oraz Krakowskiej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie (studia magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związany od 2020r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Diagnostyka i terapia dzieci z wadami postawy - podejście zintegrowane
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber"
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Wady postawy u dzieci i młodzieży
 • Leczenie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Terapia manualna u dzieci
więcej

mgr Lucyna Zieleń

Absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (jednolite studia magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związana od 2022r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Trening kobiet w ciąży
 • Kinesiology Taping Masterclass cz. 1 i cz. 2
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Integracyjna Terapia Blizn
 • Integracja Sensoryczna wg dr Ayres moduł I
więcej

mgr Weronika Żygłowicz

Absolwentka Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (studia licencjackie) oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie (studia magisterskie) z tytułem zawodowym magistra Fizjoterapii. Z Gabinetem Fizjoterapii związana od 2022r. Swoją wiedzę rozwija na konferencjach, warsztatach oraz kursach doszkalających.

Ukończone kursy zawodowe:

 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF podstawowy)
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych - metoda "Zukunft-Huber"
więcej