Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci

Trójpłaszczyznową manualną terapię wad stóp u niemowląt i dzieci opracowała Barbara Zukunft-Huber. Metoda ta oparta jest na neurofizjologicznych podstawach , funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz zasadach terapii manualnej. W oparciu o zasady tej terapii możemy dokonać wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy m. in. stopy przewiedzeniowo – serpentynowej, stopy końsko-szpotowej, stopy koślawej czy płaskostopia. Na podstawie uzyskanej diagnozy dobiera się odpowiednie chwyty, rozciąganie i manipulacje poprawiające rozwój oraz funkcję stopy. Terapię uzupełnia się odpowiednim funkcjonalnym bandażowaniem skorygowanej stopy , która poddawana jest terapii kilka razy dziennie przez wyedukowanych opiekunów dziecka.